Halk Süt

Halk Süt

Çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi açısından süt tüketimi son derece önemlidir. Sosyal adalet ilkesiyle ve hak temelli sosyal hizmet bakış açısıyla, sütü çocuklar için ulaşılabilir kılmak, çocukların kemik gelişimini desteklemek ve süt tüketimini teşvik etmek amacıyla; İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecindeki seçim vaatleri arasında yer alan süte erişemeyen çocuklara yönelik ücretsiz süt dağıtımı kapsamında, 23 Haziran 2019’un ardından İstanbul Halk Süt Projesi’nin temelleri atılmıştır. Halk Süt Projesi ile çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak, dengeli beslenme yoluyla çocukların kemik, diş ve beyin gelişimine destek olmak amaçlanmaktadır. Meslek elemanlarınca yapılan sosyal incelemeler neticesinde, yeterli gelire sahip olmadığı saptanan ve ayni & nakdi desteklerimizden faydalandırılan hanelerdeki 3 – 6 yaş aralığında bulunan çocuklara yönelik olarak süt dağıtımları gerçekleştirilmektedir. Hanelerdeki çocuklara 1 litrelik kutularla ulaştırdığımız sütlerin yanı sıra Okul Beslenme Desteği kapsamında dezavantajlı bölgelerde yer alan okullarda, İSADEM ve Mahalle Evleri gibi birimlerimizde de 200 ml. kutu sütler dağıtılmaktadır.

Bu çerçevede, miktar ve kalite açısından uygun olan ve Tire Süt Mahsülleri Kooperatifi’nce üreticiler ile ortaklarından toplanarak temin edilen sütler, kalite standartlarına uygun biçimde soğutulup depolanmaktadır. UHT süreci tamamlanan sütler, koliler halinde tırlarla İBB Anadolu ve Avrupa yakasındaki Halk Süt depolarına teslim edilmektedir.

Ek olarak sütlerin kalite denetimleri İBB tarafından laboratuvar koşullarında test edilmektedir. Dünya Gıda Günü olan 16 Ekim 2019 tarihinden itibaren; 65 Halk Süt kamyonetinde çalışan 65 şoför ve 65 destek personeli aracılığıyla dağıtılmaya başlanan Halk Süt ile İstanbul’un 39 ilçesinde her ay 100.000 haneye ulaşılmakta olup yaklaşık 120.000 çocuğumuz faydalandırılmaktadır. Artan talep ve ihtiyaca yönelik olarak sosyal incelemelerimiz devam etmekte olup Halk Süt’ten yararlanan hane ve çocuk sayısının da artacağı öngörülmektedir.

Süt alımında açık ihale usulüyle, tercihen kooperatifler ve üretici birlikleri seçilmekte; küçük üreticilerin desteklenerek üretime devam etmesi ile kır yoksulluğuyla, kent içinde sosyoekonomik olarak güçlük çeken hanelerin desteklenmesiyle kent yoksulluğuyla mücadele edilmekte, kır ve kent yoksuluğu arasında bir dayanışma sağlanmaktadır.

İBB, kooperatifler aracılığıyla gerek sütü temin ettiği üreticilerin gerekse süt dağıttığı çocukların ailelerine yönelik adil ve eşitlikçi bir yaklaşımı benimseyerek yalnızca sosyal incelemeler doğrultusunda sosyal hizmet etik ilkelerine uygun biçimde hizmet vermekte; objektif ve bilimsel ölçütlere dayanan bir sosyal yardım uygulaması yürütmektedir.