İstanbul 95

Bernard van Leer Vakfı’nın Türkiye’de desteklediği İstanbul95 programı çerçevesinde geliştirilmiş ev ziyareti-temelli bir programdır.

Amacı;

İSADEM bünyesinde gerçekleştirilen bu programın amacı, yapılan düzenli ev ziyaretleri kapsamında çocuk gelişimini ve ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirmektir.

Hedef Gruplar;

Programın hedef kitlesi 0-3 yaş arası çocuğu olan düşük eğitim ve gelir düzeyine sahip ailelerdir.

Hizmetler;

Çocuğun sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla doğum öncesi ve sonrası annenin fiziksel ve ruhsal sağlığı; çocuğun bilişsel, ince motor, dil, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimi; beslenme ve ebeveynlik konularında aileye rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilir.

Ev ziyaretlerinin ilki tanışma ve onam alma ziyaretidir. Takip eden ziyaretler, doğum öncesinde 7. aydan itibaren ayda 1 kere olmak üzere toplam 3 kere yapılır. Doğumdan sonra iki haftada 1 kere yapılan ziyaretlerimiz çocuğumuz 1 yaşına gelene kadar devam eder.