Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

İstanbul’da ikamet eden, herhangi bir sebeple sosyal veya ekonomik desteğe ihtiyaç duyan, asgari seviyede dahi geçinme imkânı bulamayan birey ve ailelere, sosyal ihtiyaçları eşit ve kapsayıcı bir şekilde karşılayarak sosyal ve ekonomik destek sağlanmaktadır.

Sosyal ve ekonomik destek modellerinden faydalanmak isteyen tüm aile ve bireylerin başvuruları 153 Beyaz Masa üzerinden alınmaktadır. Destek başvurusunda bulunan ailelerin/bireylerin sosyo-ekonomik durumları, meslek elemanları tarafından yapılan sosyal incelemeler neticesinde değerlendirilmektedir. Sosyal inceleme neticesinde sosyo-ekonomik desteğe ihtiyaç duyan birey ve ailelere, ihtiyaçları doğrultusunda destek olunmaktadır.


Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şube Faaliyetleri

 • Tersine Göç Hizmeti: İstanbul‘a çeşitli nedenlerle gelen, ekonomik ve sosyal olarak şehirde tutunamayan ve memleketine dönecek imkânı bulunmayan ancak, maddi imkân sunulduğu zaman dönmeyi arzu eden ailelerin tersine göç talebi karşılanmaktadır.
 • İhtiyaç Sahiplerine Nakdi Destekler: Sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan birey ve ailelere yönelik uygun nakdi sosyal hizmet modeli belirlenmektedir.
 • Sosyal Destek İstanbul Kart: Anlaşmalı marketlerde kullanılmak üzere, ihtiyaç durumu tespit edilmiş aileye/bireye, sosyal inceleme sonucu uygun görülen miktarda ve ödeme dönemlerinde, Sosyal Destek İstanbul Kart aracılığı ile gıda desteği sağlanmaktadır.
 • Halk Süt Desteği: İstanbul Halk Süt Projesi ile çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak, dengeli beslenme yolu ile kemik, diş ve beyin gelişimine destek olmak amaçlanmıştır. Bu program kapsamında ayni ve nakdi yardım alan ailelerin 3-6 yaş çocuklarına, 1 çocuğa haftada 2 litre olmak üzere ayda 8 litre UHT süt dağıtılarak her gün süt içmesi sağlanmaktadır.
 • Eşya Desteği: Yapılan sosyal inceleme sonucu ihtiyaç durumu tespit edilmiş aileye/bireye, ihtiyaçları doğrultusunda eşya desteğinde bulunulmaktadır. Yapılacak hizmet iyileştirmesi kapsamında eşya desteğinin, anlaşmalı mağazalarda kullanılmak Sosyal Destek İstanbul Kart aracılığı ile yapılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.
 • Genç Üniversiteli Desteği: Kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç duyan ön lisans ve lisans öğrencilerine ve/veya ailelerine, ihtiyaç durumu değerlendirilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde nakdi destekte bulunulmaktadır. Genç Üniversiteli Desteği https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ portalı üzerinden yürütülmektedir.
 • Sen Oku Diye Eğitim Desteği: İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören şehit çocuğu, yetim, öksüz, engelli öğrencilerin tamamına durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi eğitim desteği yapılmaktadır. Sen Oku Diye Eğitim Desteği https://senokudiye.ibb.istanbul/ portalı üzerinden yürütülmektedir.
 • Mahalle Evleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mahalle ölçeğinde oluşturduğu Mahalle Evleri’yle kadın, çocuk, yaşlı ve gençlerin sosyal ve kültürel hayata katılımının arttırılması, eğitim destek faaliyetleri yürütülmesi ve mahalle kültürü geliştirilmesi hedeflenmektedir. Mahalle halkının ihtiyaçlarına bağlı olarak sunulacak etkinliklerde; mahallelinin sanat, edebiyat, kültürel faaliyetlerle iç içe yaşaması, yeteneklerini geliştirebilmesi, yaşam becerilerini güçlendirmesi, üretime katılabilmesi için; bilgi edinme, bilinçlenme ve beceri kazandırma amaçlanmaktadır.

Faaliyet Gösteren Mahalle Evleri:

 • - Örnektepe Mahalle Evi (Örnektepe Mahallesi Papatya Sokak No:1 Beyoğlu)
 • - Sulukule Mahalle Evi (Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak No: 24 Sulukule Fatih)
 • - Zafer Mahalle Evi (Zafer Mahallesi Cami Sokak No: 5-7 Bahçelievler)


Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün Görevleri;

 • Sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan birey ve ailelere uygun sosyal hizmet modelini belirlemek,
 • Destek başvurusunda bulunan aile ve bireylere meslek elemanları tarafından yapılan sosyal inceleme ile birey veya ailelerin sosyo-ekonomik durumlarını tespit etmek,
 • Sosyal hizmetler kapsamında birey ve ailelere eşit ve kapsayıcı bir şekilde hizmet sunmak,
 • Tersine göç hizmetleri kapsamında müracaat almak, inceleme yapmak ve gerekli hizmeti sunmak,
 • Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ‘Evsizlere Kış Hizmeti’ organizasyonunda, rahatsızlanan vatandaşlarımıza ilaç ve tedavi masrafları konusunda yardımcı olmak,
 • İlgili mevzuat çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, Belediye iştirakleri ile diğer kamu ve özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri tarafından yapılacak ayni ve nakdi bağış ve yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak,
 • Sosyal hizmetler hakkında sosyolojik araştırmalar yapmak, yeni sosyal hizmet faaliyetleri için saha çalışmaları yürütmek, yapılacak hizmetlerin faaliyetlerini duyurmak ve tanıtmak amaçlı broşür, kitapçık, kitap, ajanda, dergi gibi her türlü yayını ve anketi yapmak, yaptırmak,
 • Göç, işsizlik ve gelir adaletsizliği nedeniyle ortaya çıkan ailevi ve toplumsal sorunların önlenmesi ve sosyal yapının güçlendirilmesi için her türlü araştırma, yayın, eğitim ve organizasyonu yapmak, yaptırmak,
 • Sosyal hizmet faaliyetlerinin, kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi faaliyetlerinin programlı yürütülmesini sağlamak,
 • Başvuru olmasa dahi medyaya yansıyan veya herhangi bir şekilde Büyükşehir Belediyesine bildirilen yoksul ve dezavantajlı birey/grup/ailelere re'sen yapılacak inceleme üzerine destek olmak,
 • Eğitim Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilere ayni ve nakdi desteklerin yapılmasını sağlamak,
 • Kent sakinlerine hizmet verebilmek amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli birimler açmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile Daire Başkanlığı arasında, iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak,
 • Gerek görülmesi halinde yardımların mükerrerliğini önlemek ve kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak amacıyla benzer işi yapan Özel-Resmi Kurum, Kuruluşlar ve STK (Sivil Toplum Kuruluşları) ile bilgi alışverişinde bulunmak, gerektiğinde işbirliği yapmak,
 • Personellerin gelişimlerine yönelik olarak çalışmalar yaparak Müdürlük hizmet ve faaliyetlerinin iyileştirilmesini sağlamak,
 • Hizmet veren ve alan taraflardan alınan geri bildirimler doğrultusunda hizmet kalitesi ve sunumuna katkı sunmak,
 • İhtiyaçların karşılanmasına ilişkin; Müdürlüğün sosyal hizmet faaliyetlerini sunarken, tanıtırken veya geliştirirken ihtiyaç duyduğu her türlü mal alımlarını, hizmet alımlarını ve danışmanlık işlerini, ilgili mevzuat çerçevesinde ihale usullerine göre temin etmek,
 • İlgili mevzuat çerçevesinde, bağış kabul etmek, organizasyon ve/veya seminer tertip etmek, eğitici-öğretici her türlü yayın çıkarmak, etkinlik düzenlemek ve destek vermek,