Engelliler Şube Müdürlüğü

Engelliler Şube Müdürlüğü İstanbul’un çeşitli noktalarında yer alan ve sayısı her geçen gün artan merkezleriyle özel gereksinimli birey ve ailelerine yönelik bilgilendirme yönlendirme danışmanlık eğitim sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri sunmaktadır.

Sahip olduğu yenilikçi anlayış ve özel gereksinimli bireyleri hedef alan çağdaş projeleri ile kamuda öncü bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda uygulamaya koyduğu projelerin en yenileri Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezleri (ÖZGEM) ile Kısa Mola Merkezleridir.

ÖZGEM’lerde; kapsayıcı ve bütüncül eğitim modeliyle farklı yaş ve engel grubunda yer alan bireylere kişiselleştirilmiş eğitim hizmeti sunulmaktadır.

Kısa Mola Merkezleri, özel gereksinimli bireylerin ailelerinin günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve onların bireysel ve sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak için tasarlanmış hizmet merkezleridir. Aynı zamanda özel gereksinimli bireylerin nitelikli zaman geçirmelerine ve psiko-sosyal rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunmaktadır.

Amaçlarımız;

 • Özel gereksinimi olan bireyin güçlü ve bağımsız bir birey olmasını destekleyecek çalışmalar yapmak,
 • Uygun eğitim ve rehabilitasyon uygulamaları ile özel gereksinimi olan bireyin psiko-sosyal gelişimini desteklemek,
 • İç ve dış mekânlar ile teknolojik alanların özel gereksinimi olan bireyin erişimine uygun hâle getirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaları desteklemek,
 • Sosyal farkındalık çalışmaları ile özel gereksinimi olan bireylere yönelik toplumsal farkındalığın oluşmasına katkıda bulunmak,
 • Eğitimde ve istihdamda fırsat eşitliğiyle ilgili çalışmalar yapmak,
 • Özel gereksinimi olan bireyi ve ailesini yasal hakları konusunda bilinçlendirmek.

Hizmetlerimizden Kimler Yararlanabilir?
Engelliler Şube Müdürlüğü hizmetlerinden yararlanmak için;

 • İstanbul il sınırları içinde ikamet etmek
 • Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış yüzde 40 veya üzeri Engelli Raporu’na sahip olmak
 • Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu’na (ÇÖZGER) sahip olmak gerekmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

 • ÖZGEM’ler (Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezleri)
 • ALO 153
 • isem@ibb.gov.tr aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.


HİZMETLERİMİZ

1- EĞİTİM DESTEK VE TERAPİ HİZMETİ

ÖZGEM’lerde her bireyin kendine özgü bireysel gereksinimleri, yeterlilikleri ve sahip oldukları gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak, eğitsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemler ile hizmet verilmektedir.

Erken Çocukluk ve İlköğretim Dönemi Eğitim Hizmeti

0-14 yaş aralığındaki özel gereksinimi olan bireylere destek eğitimi ve terapi hizmeti verilmektedir. Ayrıca özel gereksinimi olan bireyin ailesine de destek ve terapi hizmetleri sunulmaktadır.

 • Bireysel Eğitim
 • Grup Eğitimi
 • Okula Hazırlık ve Destek Eğitimi
 • Temel Hareket ve Jimnastik Programı
 • Ev Eğitim Programı
 • Uzaktan Eğitim Programı
 • Özel Eğitim Danışmanlık
 • Ritim ve Müzik Programı
 • Görsel Sanatlar Eğitimi
 • Duyu Bütünleme Terapisi
 • Dil Konuşma Terapisi
 • Fizyoterapi
 • Hidroterapi
 • Yüzme
 • Bağımsız Yaşam Becerileri Programı
 • Psikolojik Danışmanlık
 • Aile Destek Üniteleri
 • Aile Eğitimi Programı

Yetişkinlik Dönemi Eğitim Hizmeti

15-35 yaş aralığındaki özel gereksinimi olan bireylere bağımsız yaşam ve sosyal hayata adaptasyonları öncelikli olacak şekilde destek eğitimi ve terapi hizmetleri sunulmaktadır.

 • Akademik Beceriler Programı
 • Bağımsız Yaşam Becerileri
 • Beyaz Baston Eğitimi
 • Braille Okuma-Yazma Eğitimi
 • Bağımsız Hareket Eğitimi
 • Görsel Sanatlar Eğitimi
 • Ebru ve Ahşap Boyama Eğitimi
 • Takı Tasarımı ve Makrome Eğitimi
 • Seramik Yapımı ve Boyama Eğitimi
 • Halı Dokuma Eğitimi
 • Jel Mum Eğitimi
 • Baskı Mozaik Eğitimi
 • Bahçe Eğitimi
 • Galoş Yapım Eğitimi
 • Ritim ve Müzik Eğitimi
 • Sporla Rehabilitasyon Programı
 • İşaret Dili Eğitim Programı
 • Psikolojik Danışmanlık

Meslek Eğitimi Hizmeti

15-35 yaş aralığında özel gereksinimi olan bireylere çeşitli mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla kişilerin engel durumu, vasıf ve yetenekleri göz önüne alınarak kurslar düzenlenmektedir. Bu kurslarda başarılı olan bireylerin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki sertifikalar alması sağlanmaktadır. Meslek eğitim çalışmaları istihdam odaklı yürütülmekte olup bireylere piyasa koşullarının ihtiyaçlarına göre belirlenen meslek eğitimleri verilmektedir.

Türk İşaret Dili Eğitimi

İşitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurmak ve işitme engelli bireylerin sorunlarının toplum genelinde tanınmasını sağlamak amacıyla Türk İşaret Dili’ne hâkim tercümanlar aracılığıyla çeşitli seminer ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmektedir.

EKPSS Hazırlık Kursu Eğitimi

Özel gereksinimli bireylerin, ÖSYM tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (EKPSS) başarılı olabilmesi amacıyla Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık branşlarında eğitim ve hazırlık kursları verilmektedir. Ayrıca sınava hazırlık setleri ile sınava hazırlanmalarına destek olunmaktadır.

2- KISA MOLA HİZMETİ

İstanbul‘da yaşayan, 4-14 ve 15-35 yaş aralığındaki özel gereksinimi olan bireylere kısa mola hizmeti sunarak, ailelerinin yaşam kalitelerinin artırılması ve özel gereksinimi olan bireylerin psikososyal rehabilitasyonlarına destek olunması hedeflenmektedir. Kısa Mola Hizmeti ile özel gereksinimli bireylerin ailelerinin günlük yaşamlarında kendilerine vakit ayırmalarına yardımcı olmak amacıyla alanında uzman kadrosuyla sanat, müzik ve spor alanında çeşitli etkinliklerin yer aldığı atölyeler aracılığıyla profesyonel bir hizmet verilmektedir.

3- PSİKOLOJİK DESTEK HİZMETİ

Psikolojik destek hizmetleriyle, özel gereksinimi olan bireyin ve ailesinin toplumsal hayata katılımının artırılması, çevresel sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu hizmet kapsamında, özel gereksinimi olan bireyin eğitsel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişiminin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülür. Psikolojik destek kapsamında verilen hizmetler şunlardır:

Bireysel ve Grupla Danışmanlık

Bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık hizmetleriyle, özel gereksinimi olan bireyin ve ailesinin yaşadıkları ruhsal sorunların çözümüne destek olunmaktadır.

Aile Eğitimi ve Seminer Çalışmaları

Ailelerin, çocuklarına doğru ve sağlıklı bir yaklaşım geliştirmeleri ve özel gereksinimler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla eğitim programları ve seminerler düzenlenmektedir.

4- SOSYAL DESTEK HİZMETİ

Bilgilendirme / Yönlendirme / Hizmet Danışmanlığı

Bütüncül sosyal hizmet anlayışı gereği, alanında uzman sosyolog, psikolog ve halkla ilişkiler uzmanları aracılığıyla bilgilendirme, kurum içi ve dışı departmanlara yönlendirme ve bu yönlendirmelerin takibi, danışmanlık, vb. çalışmaları yürütmektedir.

E-Danışmanlık ve Canlı Destek Hizmeti

Canlı destek hizmeti kapsamında işitme engelli bireylerin bilgiye daha hızlı bir şekilde ulaşabilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla Türk İşaret Dili tercümanı aracılığıyla görüntülü danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kuaförlük Hizmeti

Evden çıkamayacak derecede ağır engelli olan bireylere evlerinde ücretsiz kuaförlük hizmeti verilmektedir. Ayrıca Başakşehir ÖZGEM ile Şile ve Florya Kampı’nda engelli bireylerle birlikte yakınlarına da kuaförlük hizmeti verilmektedir.

Kültür-Sanat ve Eğlence Hizmeti

Özel gereksinimi olan birey ve ailesine yönelik yıl boyunca çeşitli kültür-sanat, eğlence ve gezi programları düzenlenmektedir. Bu programlar vasıtasıyla özel gereksinimi olan bireyin sosyal hayata katılımını ve toplum içindeki hareketliliğini artırmak amaçlanmaktadır.

İstihdam Destek Hizmeti

Özel gereksinimli bireylerin iş hayatına katılımlarını desteklemek ve iş hayatında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Hizmete başvuran her bireyin fiziksel ve psikososyal özellikleri dikkate alınarak, uygun iş fırsatları araştırılmaktadır. Düzenlenen mülakatlar ile işverenler ve bireyler bir araya getirilerek, istihdam süreçlerine destek olunmaktadır.

Yasal Haklar Danışmanlığı Hizmeti

Yasal Haklar Danışmanlığı Birimi'nde görevli avukatlar tarafından özel gereksinimi olan birey ve ailesine, sahip oldukları yasal haklar konusunda bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri yapılmakta; gerçekleştirilen yasal haklar seminerleri, telefonla ve yüz yüze yapılan görüşmeler ile özel gereksinimi olan bireye ve ailesine hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Medikal Malzeme Desteği ve Bakım Onarım Hizmeti

Özel gereksinimi olan bireylerin bağımsız yaşam becerilerini artırmak amacıyla, ücretsiz medikal malzeme yardımı sağlanmaktadır. Bu yardım kapsamında akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, özellikli tekerlekli sandalye, lazımlıklı sandalye, engelli puseti, beyaz baston, çift baston, kanadyen baston, walker-yürüteç, hasta altı bezi gibi malzemeler dağıtılmaktadır.

Ayrıca arızalanan akülü ve tekerlekli sandalyelerin bakım onarımı yapılarak, özel gereksinimli birey ve ailelerine bu konuda da destek olunmaktadır.

5- REHABİLİTASYON HİZMETLERİ

Sporla Rehabilitasyon Hizmeti

Özel gereksinimli bireylerin farklı beceri ve yeteneklerine göre alanında uzman eğitmenlerce bireysel ve takım sporlarında eğitimler sunulmaktadır. Sporla rehabilitasyon desteği için başvuran özel gereksinimli birey, alanında uzman psikolog ve spor eğitmenlerince değerlendirmeye alınmakta, kendisine uygun spor dalı tespit edilerek spor tesisine yönlendirilmektedir.

Hidroterapi (Su ile Terapi) Hizmeti

Hidroterapi hizmeti ile özel gereksinimi olan bireylere alanında uzman eğitmenlerce su içinde egzersiz yaptırılarak bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek olunmaktadır.

6- KAMP HİZMETİ

Maddi olanaksızlıklar, erişilebilir mekânların bulunmayışı gibi nedenlerle tatile gidemeyen özel gereksinimi olan birey ve yakınlarına, dinlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Florya Engelliler Kampı ve Şile Engelliler Kampı’nda yıl boyu, tatil köyü standartlarında ücretsiz tatil imkânı sunulmaktadır.

7- ULAŞIM HİZMETİ

Yaşamını İstanbul’da sürdüren ve toplu taşıma araçlarını kullanamayan özel gereksinimli ve yaşlı bireylere ücretsiz ulaşım hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca, ilk ve orta öğretimde eğitim gören, servis veya toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan bedensel engelli çocukların okullara ve ÖZGEM’lerde eğitim alan öğrencilerin merkezlere ulaşımlarında destek olunmaktadır.

8- FARKINDALIK HİZMETİ

Toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturma hizmetleri kapsamında, özellikle okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Ayrıca, farklı meslek gruplarından bireylere de benzer farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sunulmaktadır. Bu hizmet, toplumda engellilik bilincinin oluşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.