Kadın Danışma Birimi

Şiddete maruz bırakılan ya da maruz kalma tehlikesi altında olan kadınlara 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, yüz yüze veya 444 80 86 numaralı telefon hattı üzerinden psikososyal ve hukuksal danışmanlık desteği verilmektedir.

Sığınma evi talebi olan kadınların İBB’ nin Kadın Dayanışma Evi veya diğer kurumların ilgili birimlerine yönlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte şiddet bildirimi dışında talepleri olan kadınlara yönelik ihtiyaçları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çok yönlü ve bütünlüklü mesleki çalışmalar yürütülmektedir.