Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak;
Bütüncül sosyal hizmet yaklaşımı ile kadın ve çocukların güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda koruyucu ve önleyici hizmetler geliştirme ve yürütme,

Sosyal hizmet faaliyetlerinin, toplumsal cinsiyete duyarlı stratejik plan ve performans yönetimine uygun olarak planlamasını yapma ve uygulama,

İBB Kadın vizyonu ile hizmet verdiğimiz merkezlerimiz ve birimlerimizle (İBB Kadın Merkezleri, İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim merkezleri, Kadın Dayanışma Evi, Kadın Danışma Birimleri, Kadın Destek Hattı, Cinsel Şiddetle Mücadele Hizmetleri, Mor Otobüs ve Mahalle Evleri) çocuklara, kadınlara ve ailelere yönelik kapsayıcı sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirme,

Eşit ve adil bir kent yaşamının inşası amacıyla hane değerlendirme, bireysel danışmanlık, psikososyal danışmanlık, hukuki danışmanlık, gelişim ve tarama testleri, grup ve saha eğitimleri, belirli gün ve haftalar etkinlikleri hizmetlerini sürdürme,

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz kalma tehlikesi olan kadınlara psikososyal ve hukuksal danışmanlık hizmetleri sunma ve sığınma evi talebi varsa geçici süreli barınma ihtiyaçlarını karşılama,

Şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz kalma tehlikesi olan kadınlar ile şiddet bildirimi dışında talepleri olan kadınların 7 gün 24 saat süre ile ve çok dilli destek alabilmelerine yönelik Kadın Destek Hattı faaliyetlerini yürütme,

Kadınlara yönelik destekleyici hizmetleri İBB KADIN ile tek çatı altında toplama,

Hizmetin kapsamını genişletmek için bünyesindeki sosyal hizmet birimlerinin sayısını arttırma,

Çeşitli toplumsal grupların farklılıklarını ve özgünlüklerini hesaba katan sosyal hizmet politikaları geliştirme ve yürütme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (İSADEM)

İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri; bulunduğu ilçe sınırlarında ikamet eden her yaş grubuna (çocuk, genç, yetişkin) ruh ve beden sağlıklarını koruma ve yaşam koşullarını geliştirme konularında grup eğitimi, bireysel danışmanlık, tarama ve etkinlik hizmetleri veren merkezlerdir.

Amaçları;

 •  Bireyleri, sağlıklı ve doyumlu bir yaşam sürmeleri için desteklemek,
 •  Aile bireylerinin işlevselliğinin güçlendirilerek yaşam kalitelerini arttırmalarına katkı sunmak,
 •  Çocuk ve gençler için keyifli, güvenli ve gelişimlerini destekleyen bir ortam sunmak,
 •  İnsanları haklarının farkında, özgüvenli, kendilerine ve çevrelerine karşı sorumlu, eleştirel düşünen bireyler olma yolunda desteklemek,
 •  Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların ve çocukların güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştirmektir.

Hedef Gruplar;

 • - 0-18 Yaş Arası Çocuk ve Ergenler
 • - 18 Yaş ve Üzeri Yetişkinler

İSADEM Hizmetleri

 •  Tarama Hizmeti
 •  Grup Eğitimleri ve Atölye Çalışmaları
 •  Danışmanlık Hizmetleri
 •  Evde Psikososyal Danışmanlık
 •  Kültür Sanat Etkinlikleri
 •  Oyunlar

Tarama Hizmeti
Kişisel ihtiyaçların ve uygun eğitim desteğinin belirlenmesi (bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, eğitimler veya etkinlikler) amacıyla ölçekler uygulanmaktadır.

0-6 Yaş Grubuna Uygulanan Tarama Hizmeti: Çocukların kişisel-sosyal, dil, ince motor ve kaba motor becerilerinin değerlendirilmesi ve ruhsal-davranışsal sorunlarının belirlenmesi amacıyla çocuk gelişim testleri yapılmaktadır. Test sonuçları ve meslek elemanının gözlemleri doğrultusunda çocuğun psikososyal gelişimini destekleyici çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar çocuk, ebeveyn ve meslek elemanları işbirliğinde yapılmaktadır.

 •  Denver II Gelişim Testi (0-6 yaş),
 •  Ruhsal Uyum Ölçeği  (3-6 yaş),
 •  Çocuk Yetiştirme Anketi (0-6 yaş çocukların ebeveynleri ve bakım verenleri)
 •  M-CHAT (Otizm) Tarama Ölçeği (16-30 ay)

18 Yaş ve Üstüne Uygulanan Tarama Hizmeti: Yetişkin bireylerin beden ve ruh sağlığı konusundaki risk faktörlerini belirlemek amacıyla tarama testleri yapılmaktadır. Tarama sonuçlarına göre meslek elemanları ile kişinin sağlık bütünlüğünü korumaya yönelik mesleki çalışmalar yürütülmektedir.

 •  Obezite Risk Taraması (18 yaş ve üzeri),
 •  Diyabet Risk Taraması (18 yaş ve üzeri),
 •  Anksiyete ve Depresyon Risk Taraması (18 yaş ve üzeri)

Ayrıca uzman personellerimiz ihtiyaç halinde farklı envanterler de uygulayabilmektedir.

Grup Eğitimleri ve Atölye Çalışmaları

Tespit bilgilerinin analizi, kişisel ölçek uygulanması ve bireysel görüşmeler birlikte değerlendirilerek gelişim düzeyleri birbirine yakın, ortak gereksinimleri olan 3-20 kişilik gruplara, belirli hedefler doğrultusunda eğitimler verilmektedir.

 •  Sağlık Eğitimleri
 •  Sağlıklı Beslenme Eğitimleri
 •  Psikososyal Eğitimler
 •  Çocuk Eğitimleri ve Etkinlikleri

Hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam ve beslenme, ilkyardım, psikolojik sorunlarla başa çıkma ve güçlenme, çocukların sağlıklı gelişimini destekleme, davranış problemleri ile baş etme ve beceri kazandırma, iletişim, kadın sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyet temelli şiddeti önleme, çocukları ihmal ve istismardan koruma ve daha birçok konuda eğitimler verilmektedir.

İSADEM bünyesinde, çeşitli STK ve gönüllülerin eğitimci olarak katılım sağladıkları seminerler de gerçekleştirilebilmektedir.

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri; kişinin talebi ya da uzmanın önerisi ile merkezde veya evde gerçekleştirilen çözüm odaklı görüşmelerdir.

Risk taraması sonucu ve uzman personelin gözlemleri doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara yönelik görüşmeler gerçekleştirilir.

Bireysel danışmanlık bir terapi hizmeti değildir, danışmanlık ve bilgilendirme amaçlı hizmetlerdir.

4 seans ile sınırlı olup (gerekli hallerde 8 seansa kadar çıkartılabilir), ortalama 30 – 50 dakika sürmektedir.

Danışmanlık Türleri:

 •  Psikolojik Danışmanlık
 •  Aile Danışmanlığı
 •  Pedagojik Danışmanlık
 •  Sağlık Danışmanlığı
 •  Beslenme Danışmanlığı
 •  Sosyal Danışmanlık
 •  Evde Psikososyal Danışmanlık

Merkezlere ulaşmakta zorluk çeken bireylerin hizmetlerden haberdar olmalarını sağlamak; ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak amacıyla evlerinde sunulan hizmetlerdir.

Örneğin; yatağa bağımlı ya da kronik hastalığı olan, engelli ya da yaşlı bireyler, gebe ve lohusa kadınlar evlerinde ziyaret edilerek ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri alabilmektedir.

Kültür Sanat Etkinlikleri

Farklı yaş gruplarına uygun film ve tiyatro gösterimleri, geziler, müze ziyaretleri, dramalar, yarışmalar vb.

Oyunlar

Çocuk ve gençler ile birbirinden eğlenceli kutu oyunları oynanır; drama ve etkinlikler gerçekleştirilir.

İSADEM Merkezleri

 • - Arnavutköy
 • - Avcılar
 • - Bağcılar
 • - Bahçelievler
 • - Başakşehir
 • - Bayrampaşa
 • - Esenler
 • - Esenyurt
 • - Eyüpsultan
 • - Fatih
 • - Gaziosmanpaşa
 • - Güngören
 • - Kartal
 • - Küçükçekmece
 • - Sancaktepe
 • - Sultanbeyli
 • - Sultangazi
 • - Ümraniye
 • - Üsküdar (Çengelköy)
 • - Zeytinburnu

İsadem İlçe Merkezlerinin Seminer Programı İçim Tıklayınız

İSTANBUL BEBEK

İSADEM bünyesinde gerçekleştirilen bu program,  İstanbul 95 adıyla çalışmalarını yürütmeye başlatmış olup daha sonraki çalışmalarda İstanbul Bebek olarak değiştirilmiştir.   Amacı, yapılan düzenli ev ziyaretleri kapsamında çocuk gelişimini ve ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirmektir.

Programın hedef kitlesi 0-3 yaş arası çocuğu olan düşük eğitim ve gelir düzeyine sahip ailelerdir. Çocuğun sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla doğum öncesi ve sonrası annenin fiziksel ve ruhsal sağlığı; çocuğun bilişsel, ince motor, dil, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimi; beslenme ve ebeveynlik konularında aileye rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilir.

Ev ziyaretlerinin ilki tanışma ve onam alma ziyaretidir. Takip eden ziyaretler, doğum öncesinde 7. aydan itibaren ayda 1 kere olmak üzere toplam 3 kere yapılır. Doğumdan sonra iki haftada 1 kere yapılan ziyaretlerimiz çocuğumuz 1 yaşına gelene kadar devam etmektedir.

KADIN DANIŞMA BİRİMİ

Şiddete maruz bırakılan ya da maruz kalma tehlikesi altında olan kadınlara 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, yüz yüze veya 444 80 86 numaralı telefon hattı üzerinden psikososyal ve hukuksal danışmanlık desteği verilmektedir.

Sığınma evi talebi olan kadınların İBB’ nin Kadın Dayanışma Evi veya diğer kurumların ilgili birimlerine yönlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte şiddet bildirimi dışında talepleri olan kadınlara yönelik ihtiyaçları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çok yönlü ve bütünlüklü mesleki çalışmalar yürütülmektedir.

Başvuru Kanalı
Kadın Destek Hattı 444 80 86 / 2 numara üzerinden veya doğrudan birime başvuru yapabilmektedir. Birim Adresi: Selimiye Mahallesi, Atölyeler Caddesi,No:5a,Üsküdar, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Binası

OTOGAR KADIN DANIŞMA BİRİMİ

İBB Kadın Danışma Birimi ve İBB Otogar Geçici Barınma Merkezine yapılan başvurular gözlemlendiğinde şiddete maruz bırakılan kadınların, şiddetten bağımsız bir yaşam inşa etme amacıyla il dışından İstanbul’a gelebildiği veya İstanbul’dan il dışına göç edebildiği görülmektedir. Tüm bu süreçte kadınlar için bir geçiş noktası olan Büyük İstanbul Otogarında şiddet özelinde yüz yüze  danışmanlık hizmet alabilecekleri merkezlerin önemli olduğu düşünülmektedir.

Otogar Kadın Danışma Birimi il dışından İstanbul’a gelen kadınların ivedilikle başvuru yapmasının kolaylaştıracak olup birime başvuruda bulunan kadının şiddet öyküsü dinlenerek can güvenliği riski değerlendirilecek ve mesleki çalışma yürütülecektir. Her kadının öyküsünün biricik olduğu bilincinde ve kadının kendi isteği referans alınarak planlamalar yapılacaktır. 

Otogar Kadın Danışma Biriminde Sunulacak Hizmetler

 • Sosyal Danışmanlık
 • Hukuki Bilgilendirme
 • Sığınak Talepleri
 • İstihdam Talepleri
 • Sosyoekonomik Destek Talepleri
KADIN DAYANIŞMA EVİ

Şiddete maruz bırakılan ve / veya şiddete uğrama tehlikesi altında olan kadınlara ve varsa çocuklarına yönelik geçici barınma desteği sunulmakta; bu süreçte kadınlara sosyoekonomik ve psikososyal bağlamda güçlendirme odaklı mesleki çalışmalar yürütülmektedir.

Gerekli durumlarda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.

Hizmetler;

 •  Meslek Edindirmeye Yönelik Hizmetler
 •  Güçlendirme Odaklı Grup Çalışmaları
 •  Psikososyal Danışmanlık
 •  Hukuki Danışmanlık ve Yönlendirme
 •  Çocuklara Yönelik Psikososyal ve Eğitsel Çalışmalar
 •  Sağlık Danışmanlığı
 •  İstihdama Yönelik Çalışmalar
 •  Kamu Kurumları ile İşbirliği içerisinde Sosyal Haklara Erişim Sağlanması
KADIN DESTEK HATTI 444 80 86

Şiddete maruz bırakılan ya da şiddete maruz kalma tehlikesi altında olan kadınlar ile sosyal, hukuksal ve psikolojik anlamda rehberliğe ihtiyaç duyan kadınların 7 gün 24 saat süre ile ve çok dilli (Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce) destek alabilmelerine yönelik hizmet sunulmaktadır.

Gerekli durumlarda (akut şiddet bildirimlerinde) Kolluk Kuvvetleri, Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum- kuruluşları ile iletişime geçilerek, başvuru yapan kadının acil koruma altına alınmasına ve uygun sosyal hizmet müdahalelerinin yürütülmesine yönelik mesleki çalışmalar yapılmaktadır.

Başvuru Kanalı
444 80 86 numaralı hat 7/24 çok dilli (Türkçe-Kürtçe-İngilizce- Arapça) olacak şekilde üzerinden başvuru yapılmaktadır.

CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE HATTI HİZMETİ

Cinsel şiddete maruz bırakılan ve / veya cinsel şiddete uğrama tehdidi altında olan  kadınlara yönelik, yedi gün yirmi dört saat hizmet esasına dayalı, çok dilli (Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce) psikososyal ve hukuksal danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

Hizmet Kadın Destek Hattı / 2 üzerinden gelen çağrılar aracılığıyla ve Kadın Danışma Birimi’ne yapılan doğrudan başvurularla sağlanır. Kadın Destek Hattı bünyesinde hizmet sunan meslek elemanları, kompleks bir sorun olan cinsel şiddet başvurularında sunulan hizmetin niteliğinin artırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından sunulan Cinsel Şiddet Danışmanlık Hizmeti eğitici eğitimini almışlardır.  Kadın Destek Hattı üzerinden hâlihazırda cinsel şiddet başvuruları alınmakla birlikte, alınan eğitimle personelin bu alanda uzmanlaşması sonucunda cinsel şiddete maruz bırakılan müracaatçılara yönelik olarak hat üzerinden özelleştirilmiş bir hizmet sunulmaktadır.

CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE MERKEZİ HİZMETİ

Cinsel Şiddetle Mücadele Merkezi; toplumsal cinsiyet eşitliğine ve her türlü cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine dair farkındalık yaratılması, cinsel taciz veya saldırı şikâyetleri için etkili bir başvuru mekanizmasının kurulması ve önlemeye yönelik faaliyetler geliştirilmesi, söz konusu şikayet durumlarında başvurucuya destek verilmesi, başvurucunun ihtiyacı doğrultusunda psikolojik, sosyal ve hukuksal danışmanlık alabileceği destek sistemlerine yönlendirme yapılması, istenmeyen cinsel davranışları durdurmak yönünde cesaretlendirilmesine katkı sağlanması amacıyla kurulmuştur.

 • Cinsel şiddete maruz bırakılan kişilerin, şiddet yaşantısı sonrasında kendisini ifade etmekte zorlanabileceği düşünülen müracaatçılara, uzman meslek elemanı tarafından psikososyal destek sağlanması, uygun hizmet modelinden faydalanabilmesi ve özelleştirilmiş bir hizmet sunulması amaçlanmıştır.
 • Hizmete erişiminin kolay olması, gerekli bilgi ve yönlendirmelere daha kolay ulaşabilmesi amaçlanmıştır.
İBB KADIN

İBB, İstanbul’da yaşamlarını sürdüren kadınların sağlık, sosyal hizmet, kültürel etkinlikler, istihdam, eğitim ve spor gibi birçok farklı alanda sosyal ve fiziksel iyilik hallerinin desteklenmesi için çeşitli politika ve hizmetler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen İBB Kadın ile kadınlara yönelik destekleyici hizmetlerin tek bir çatı altında sunulması hedeflenmiştir.

İBB KADIN sağlıktan eğitime, kariyer planlamasından hukuki danışmanlığa, kültür-sanattan spora, beslenme danışmanlığından toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına dek çok çeşitli hizmetlerle yaşamın her alanında kadınları desteklemek ve psikososyal güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimleri tarafından kadınlara yönelik tasarlanmış hizmetlerin İBB KADIN ile tek çatı altında toplanarak bütüncül bir anlayışla, sürdürülebilir ve etkili bir biçimde sunulması amaçlanmaktadır.

İBB Kadın 2022 yılında ilk olarak Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi’nde hizmet vermeye başlamıştır.

Mevcut durumda 8 adet İBB Kadın faaliyet sunmaktadır.

İBB Kadın Merkezleri:

 • - Bağcılar / Bağlar İBB KADIN
 • - Maltepe / Gülsuyu İBB KADIN
 • - Üsküdar / Yazvuztürk İBB KADIN
 • - Bakırköy İBB KADIN
 • - Çekmeköy İBB KADIN
 • - Silivri İBB KADIN
 • - Fatih İBB KADIN
 • - Pendik İBB KADIN
MOR OTOBÜS

Mor Otobüs ile uluslararası sözleşmelerin tarif ettiği nitelikte kadın merkezlerinin yaygınlaştırılması, merkezlere gelemeyecek kadınlar için gezici kadın danışma noktaları oluşturulması; eğitim merkezlerinde 6284 sayılı yasa ve haklar konusunda eğitimlerin ve kadınları güçlenmesine yönelik içeriklerin arttırılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte aile planlamasından önleyici sağlık hizmetlerine, psikolojik danışmanlıktan bilinçli beslenmeye yönelik danışmanlık hizmeti sunulması hedeflenmektedir. Atölyelerde; el emeği ürünlerle ekonomik özgürlüklerini sağlayabilecekleri alan açarken aynı zamanda yeteneklerini keşfederek el becerilerini geliştirilmesi hedeflenmektedir.

MAHALLE EVLERİ

Aylık programlarla mahallelinin ilgi ve ihtiyacına göre atölyeler, eğitimler, seminerle ve geziler başta olmak üzere çok çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bunu yaparken sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirlikleri gerçekleştirilmektedir.

Mahalle Evleri çocuklar, gençler, kadınlar başta olmak üzere tüm mahalleli için güvenli sosyal/ kamusal alan işlevi görmektedir. Doğum günü, buluşma vb. amaçlarla mahalleli tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Mahalle Evleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin kesişim noktasında yer almakta, birimlerimiz aracılığıyla tüm hizmetlerin erişilebilirliği hizmet verdiğimiz dezavanatajlı mahallelerde artırılmakta ve bütüncül hizmetler sunulmaktadır.

Mahalle Evlerimizde psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmanlar görev yapmaktadır. Mahalleli ile bireysel görüşmeler, hak temelli bilgilendirmeler, sevk ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

Faaliyet Gösteren Mahalle Evleri:

 • - Cibali Mahalle Evi (Cibali Mahallesi Bostan Hamamı Sokak No: 42 Fatih)
 • - Çengelköy Mahalle Evi (Çengelköy Mahallesi İmamı Azam Cami Sokak No: 10 Üsküdar)
 • - Güneştepe Mahalle Evi (Gençosman Mahallesi Çinçindere Caddesi No: 66 Güngören)
 • - İçmeler Mahalle Evi (İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi No.20 Tuzla)
 • - İsmetpaşa Mahalle Evi (İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi Kiptaş Konutları N1 Blok Bayrampaşa)
 • - Örnektepe Mahalle Evi (Örnektepe Mahallesi Papatya Sokak No:1 Beyoğlu)
 • - Sulukule Mahalle Evi (Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak No: 24 Sulukule Fatih)
 • - Zafer Mahalle Evi (Zafer Mahallesi Cami Sokak No: 5-7 Bahçelievler)