Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak;

Bütüncül sosyal hizmet yaklaşımı ile kadın ve çocukların güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda koruyucu ve önleyici hizmetler geliştirme ve yürütme,

Sosyal hizmet faaliyetlerinin, toplumsal cinsiyete duyarlı stratejik plan ve performans yönetimine uygun olarak planlamasını yapma ve uygulama,

Müdürlük bünyesindeki İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri(İSADEM), Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri, Kadın Dayanışma Evi, Kadın Danışma Birimi, Kadın Destek Hattı, Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi, Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Dergisi ile çocuklara, kadınlara ve ailelere yönelik kapsayıcı sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirme,

Eşit ve adil bir kent yaşamının inşası amacıyla hane tespit, değerlendirme, bireysel danışmanlık, psikososyal danışmanlık, hukuki danışmanlık, gelişim ve tarama testleri, grup ve saha eğitimleri, okul öncesi eğitim, belirli gün ve haftalar etkinlikleri ve Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Dergisi basım hizmetlerini sürdürme,

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz kalma tehlikesi olan kadınlara psikososyal ve hukuksal danışmanlık hizmetleri sunma ve sığınma evi talebi varsa geçici süreli barınma ihtiyaçlarını karşılama,

Şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz kalma tehlikesi olan kadınlar ile şiddet bildirimi dışında talepleri olan kadınların 7 gün 24 saat süre ile ve çok dilli destek alabilmelerine yönelik Kadın Destek Hattı faaliyetlerini yürütme,

Çocuğun yüksek yararı gözetilerek ihmal ve istismarı önlemeye yönelik koruyucu ve önleyici mesleki çalışmalar yürütme,

Hizmetin kapsamını genişletmek için bünyesindeki sosyal hizmet birimlerinin sayısını arttırma,

Çeşitli toplumsal grupların farklılıklarını ve özgünlüklerini hesaba katan sosyal hizmet politikaları geliştirme ve yürütme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (İSADEM)

İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri; bulunduğu ilçe sınırlarında ikamet eden her yaş grubuna (çocuk, genç, yetişkin) ruh ve beden sağlıklarını koruma ve yaşam koşullarını geliştirme konularında grup eğitimi, bireysel danışmanlık, tarama ve etkinlik hizmetleri veren merkezlerdir.

Amaçları;

 • Bireyleri, sağlıklı ve doyumlu bir yaşam sürmeleri için desteklemek,
 • Aile bireylerinin işlevselliğinin güçlendirilerek yaşam kalitelerini arttırmalarına katkı sunmak,
 • Çocuk ve gençler için keyifli, güvenli ve gelişimlerini destekleyen bir ortam sunmak,
 • İnsanları haklarının farkında, özgüvenli, kendilerine ve çevrelerine karşı sorumlu, eleştirel düşünen bireyler olma yolunda desteklemek,
 • Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların ve çocukların güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştirmektir.

Hedef Gruplar;

- 0-18 Yaş Arası Çocuk ve Ergenler
- 18 Yaş ve Üzeri Yetişkinler

İSADEM Hizmetleri

 • Tespit Hizmeti
 • Tarama Hizmeti
 • Grup Eğitimleri ve Atölye Çalışmaları
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Evde Psikososyal Danışmanlık
 • Kültür Sanat Etkinlikleri
 • Oyunlar

Tespit Hizmeti

Merkezin bulunduğu ilçede hane ziyaretlerinde bulunularak, sosyal ve sağlık durum tespiti amaçlı anket uygulanır. Bu anket çalışması yoluyla hane halkının ihtiyaçları belirlenir ve kayıt altına alınır. Merkez ve hizmetler hakkında bilgilendirme yapılır, merkez ve hizmetleri tanıtıcı materyal dağıtılır (Yuvamız İstanbul Dergisi, İSADEM Tanıtım Broşürü, Aylık Eğitim Takvimi vb.).

Tarama Hizmeti

Kişisel ihtiyaçların ve uygun eğitim desteğinin belirlenmesi (bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, eğitimler veya etkinlikler) amacıyla ölçekler uygulanmaktadır.

0-6 Yaş Grubuna Uygulanan Tarama Hizmeti: Çocukların kişisel-sosyal, dil, ince motor ve kaba motor becerilerinin değerlendirilmesi ve ruhsal-davranışsal sorunlarının belirlenmesi amacıyla çocuk gelişim testleri yapılmaktadır. Test sonuçları ve meslek elemanının gözlemleri doğrultusunda çocuğun psikososyal gelişimini destekleyici çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar çocuk, ebeveyn ve meslek elemanları işbirliğinde yapılmaktadır.

 • Denver II Gelişim Testi (0-6 yaş),
 • Ruhsal Uyum Ölçeği  (3-6 yaş),
 • Çocuk Yetiştirme Anketi (0-6 yaş çocukların ebeveynleri ve bakım verenleri)
 • M-CHAT (Otizm) Tarama Ölçeği (16-30 ay)

18 Yaş ve Üstüne Uygulanan Tarama Hizmeti: Yetişkin bireylerin beden ve ruh sağlığı konusundaki risk faktörlerini belirlemek amacıyla tarama testleri yapılmaktadır. Tarama sonuçlarına göre meslek elemanları ile kişinin sağlık bütünlüğünü korumaya yönelik mesleki çalışmalar yürütülmektedir.

 • Obezite Risk Taraması (18 yaş ve üzeri),
 • Diyabet Risk Taraması (18 yaş ve üzeri),
 • Anksiyete ve Depresyon Risk Taraması (18 yaş ve üzeri)

Ayrıca uzman personellerimiz ihtiyaç halinde farklı envanterler de uygulayabilmektedir.

Grup Eğitimleri ve Atölye Çalışmaları

Tespit bilgilerinin analizi, kişisel ölçek uygulanması ve bireysel görüşmeler birlikte değerlendirilerek gelişim düzeyleri birbirine yakın, ortak gereksinimleri olan 3-20 kişilik gruplara, belirli hedefler doğrultusunda eğitimler verilmektedir.

 • Sağlık Eğitimleri
 • Sağlıklı Beslenme Eğitimleri
 • Psikososyal Eğitimler
 • Çocuk Eğitimleri ve Etkinlikleri

Hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam ve beslenme, ilkyardım, psikolojik sorunlarla başa çıkma ve güçlenme, çocukların sağlıklı gelişimini destekleme, davranış problemleri ile baş etme ve beceri kazandırma, iletişim, kadın sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyet temelli şiddeti önleme, çocukları ihmal ve istismardan koruma ve daha birçok konuda eğitimler verilmektedir.

İSADEM bünyesinde, çeşitli STK ve gönüllülerin eğitimci olarak katılım sağladıkları seminerler de gerçekleştirilebilmektedir.

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri; kişinin talebi ya da uzmanın önerisi ile merkezde veya evde gerçekleştirilen çözüm odaklı görüşmelerdir.

Risk taraması sonucu ve uzman personelin gözlemleri doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara yönelik görüşmeler gerçekleştirilir.

Bireysel danışmanlık bir terapi hizmeti değildir, danışmanlık ve bilgilendirme amaçlı hizmetlerdir.

4 seans ile sınırlı olup (gerekli hallerde 8 seansa kadar çıkartılabilir), ortalama 30 – 50 dakika sürmektedir.

Danışmanlık Türleri:

 • Psikolojik Danışmanlık
 • Aile Danışmanlığı
 • Pedagojik Danışmanlık
 • Sağlık Danışmanlığı
 • Beslenme Danışmanlığı
 • Sosyal Danışmanlık
 • Evde Psikososyal Danışmanlık

Merkezlere ulaşmakta zorluk çeken bireylerin hizmetlerden haberdar olmalarını sağlamak; ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak amacıyla evlerinde sunulan hizmetlerdir.

Örneğin; yatağa bağımlı ya da kronik hastalığı olan, engelli ya da yaşlı bireyler, gebe ve lohusa kadınlar evlerinde ziyaret edilerek ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri alabilmektedir.

Kültür Sanat Etkinlikleri

Farklı yaş gruplarına uygun film ve tiyatro gösterimleri, geziler, müze ziyaretleri, dramalar, yarışmalar vb.

Oyunlar

Çocuk ve gençler ile birbirinden eğlenceli kutu oyunları oynanır; drama ve etkinlikler gerçekleştirilir.

İSADEM Merkezleri

 • - Arnavutköy
 • - Avcılar
 • - Bağcılar
 • - Bahçelievler
 • - Bayrampaşa
 • - Çekmeköy
 • - Başakşehir
 • - Esenler
 • - Esenyurt
 • - Eyüpsultan
 • - Fatih
 • - Gaziosmanpaşa
 • - Güngören
 • - Kartal
 • - Küçükçekmece
 • - Pendik
 • - Sancaktepe
 • - Sultanbeyli
 • - Sultangazi
 • - Ümraniye
 • - Üsküdar (Çengelköy)
 • - Zeytinburnu
İstanbul 95

Bernard van Leer Vakfı’nın Türkiye’de desteklediği İstanbul95 programı çerçevesinde geliştirilmiş ev ziyareti-temelli bir programdır.

Amacı;

İSADEM bünyesinde gerçekleştirilen bu programın amacı, yapılan düzenli ev ziyaretleri kapsamında çocuk gelişimini ve ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirmektir.

Hedef Gruplar;

Programın hedef kitlesi 0-3 yaş arası çocuğu olan düşük eğitim ve gelir düzeyine sahip ailelerdir.

Hizmetler;

Çocuğun sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla doğum öncesi ve sonrası annenin fiziksel ve ruhsal sağlığı; çocuğun bilişsel, ince motor, dil, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimi; beslenme ve ebeveynlik konularında aileye rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilir.

Ev ziyaretlerinin ilki tanışma ve onam alma ziyaretidir. Takip eden ziyaretler, doğum öncesinde 7. aydan itibaren ayda 1 kere olmak üzere toplam 3 kere yapılır. Doğumdan sonra iki haftada 1 kere yapılan ziyaretlerimiz çocuğumuz 1 yaşına gelene kadar devam eder.

KADIN DANIŞMA BİRİMİ

Şiddete maruz bırakılan ya da maruz kalma tehlikesi altında olan kadınlara 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, yüz yüze veya 444 80 86 numaralı telefon hattı üzerinden psikososyal ve hukuksal danışmanlık desteği verilmektedir.

Sığınma evi talebi olan kadınların İBB’ nin Kadın Dayanışma Evi veya diğer kurumların ilgili birimlerine yönlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte şiddet bildirimi dışında talepleri olan kadınlara yönelik ihtiyaçları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çok yönlü ve bütünlüklü mesleki çalışmalar yürütülmektedir.

KADIN DAYANIŞMA EVİ

Sığınma evi sürecini tamamlamış, çalışan ya da çalışabilecek durumda olan kadınlara, kendi evlerinde yeni bir hayat kurmadan önce sosyoekonomik ve psikososyal bağlamda güçlenmelerini sağlayacak geçici süreli barınma hizmeti verilmektedir.

Güncel bir şiddet öyküsü ile birime başvuran ve Kadın Sığınma Evi'nde kalmaya yönelik talepleri olan kadınların Kadın Dayanışma Evi'ne yerleşmesi sağlanmakta, gerekli durumlarda ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) ile işbirliği yapılmaktadır.

Hizmetler;

 • Meslek Edindirmeye Yönelik Hizmetler
 • Güçlendirme Odaklı Grup Çalışmaları
 • Psikososyal Danışmanlık
 • Hukuki Danışmanlık ve Yönlendirme
 • Çocuklara Yönelik Psikososyal ve Eğitsel Çalışmalar
 • Sağlık Danışmanlığı
 • İstihdama Yönelik Çalışmalar
 • Kamu Kurumları ile İşbirliği içerisinde Sosyal Haklara Erişim Sağlanması
KADIN DESTEK HATTI 444 80 86

Şiddete maruz bırakılan ya da şiddete maruz kalma tehlikesi altında olan kadınlar ile sosyal, hukuksal ve psikolojik anlamda rehberliğe ihtiyaç duyan kadınların 7 gün 24 saat süre ile ve çok dilli destek alabilmelerine yönelik hizmet sunulmaktadır.

Gerekli durumlarda Kolluk Kuvvetleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile iletişime geçilerek, başvuru yapan kadının acil koruma altına alınmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

İBB KADIN

İBB, İstanbul’da yaşamlarını sürdüren kadınların sağlık, sosyal hizmet, kültürel etkinlikler, istihdam, eğitim ve spor gibi birçok farklı alanda sosyal ve fiziksel iyilik hallerinin desteklenmesi için çeşitli politika ve hizmetler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen İBB Kadın ile kadınlara yönelik destekleyici hizmetlerin tek bir çatı altında sunulması hedeflenmiştir.

İBB Kadın 2022 yılında ilk olarak Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi’nde hizmet vermeye başlamıştır.

İBB Kadın Merkezleri:

 • - Bağcılar / Bağlar İBB KADIN
 • - Maltepe / Gülsuyu İBB KADIN
 • - Üsküdar / Üsküdar İBB KADIN
ÇOCUK KORUMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ

Çocuklara yönelik öncelikli olarak ihmal ve istismar konularında koruyucu ve önleyici mesleki çalışmalar yürütülmektedir.

Çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek her türlü riski önlemek amacıyla; araştırma, inceleme, değerlendirme, tarama, eğitim, etkinlik ve bireysel danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Hizmetler;

 • Sosyal İnceleme,
 • Vaka Takip ve Müdahale,
 • İzleme ve Değerlendirme,
 • Gelişimsel Danışmanlık,
 • Gelişimsel Değerlendirme,
 • Psikolojik Danışmanlık,
 • Oyun Terapisi,
 • Çocuk ve Ergen Psikoterapisi,
 • Yetişkin Psikoterapisi,
 • Sosyal Danışmanlık,
 • Hukuksal Danışmanlık,
 • Eğitim

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimine 0212 449 9306 ve 0212 449 9334 numaralı telefondan ulaşabilmektedir.

YUVAMIZ İSTANBUL

3-6 yaş aralığındaki çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlıklı olarak sürdürebilecekleri, eşit fırsatların yaratıldığı bir ortamda öğretmen, aile ve mahalle ilişkilerini güçlendirerek yaşayabilmelerini sağlayan eğitim hizmeti sunulmaktadır.

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri:

 • - Arnavutköy / Boğazköy
 • - Arnavutköy / Mareşal Fevzi Çakmak
 • - Ataşehir / Esatpaşa
 • - Avcılar
 • - Avcılar / Ambarlı
 • - Bağcılar / Kirazlı
 • - Bağcılar / Yenimalle
 • - Bahçelievler / Kocasinan
 • - Bahçelievler / Zafer
 • - Bakırköy
 • - Bakırköy / 7.8.9. Kısım
 • - Bakırköy / Şenlikköy
 • - Başakşehir / Altınşehir
 • - Başakşehir / Kayabaşı
 • - Başakşehir / Sular Vadisi
 • - Bayrampaşa / İsmetpaşa
 • - Beylikdüzü
 • - Beylikdüzü / Adnan Kahveci
 • - Beyoğlu
 • - Büyükçekmece
 • - Büyükçekmece / Atatürk
 • - Çatalca / Kaleiçi
 • - Esenler / Namık Kemal
 • - Esenler / Yavuz Selim
 • - Esenyurt
 • - Eyüpsultan / Güzeltepe
 • - Gaziosmanpaşa
 • - Gaziosmanpaşa / Mevlana
 • - Güngören
 • - Güngören / Tozkoparan
 • - Kartal / Çavuşoğlu
 • - Kartal / Karlıktepe
 • - Kartal / Yakacık
 • - Küçükçekmece / Cumhuriyet
 • - Küçükçekmece / Söğütlüçeşme
 • - Küçükçekmece / Halkalı
 • - Maltepe / Fındıklı
 • - Maltepe / Girne
 • - Maltepe / Gülsuyu
 • - Maltepe / Gülsuyu Fevzi Çakmak
 • - Pendik / Harmandere
 • - Pendik / Sülüntepe
 • - Pendik / Velibaba
 • - Sancaktepe / Abdurrahmangazi
 • - Sancaktepe / Samandıra
 • - Sancaktepe / Yunusemre
 • - Silivri / Mimar Sinan
 • - Silivri / Selimpaşa
 • - Silivri / Yeni
 • - Sultanbeyli
 • - Sultangazi
 • - Tuzla / Meydanevler
 • - Tuzla / Yayla
 • - Ümraniye / Ferah
 • - Ümraniye / Madenler
 • - Üsküdar / Çengelköy
 • - Üsküdar / Yavuztürk
Yuvamız İstanbul Online Oyun Grubu Ve Anne Baba Okulu

Yuvamız İstanbul Online Oyun Grubu ile Covid 19 küresel salgın sürecinde evlerinden çıkamayan çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik, Microsoft Teams Meeting programı üzerinden, dönemsel olarak, online olarak eğitim programı gerçekleştirilmektedir.

Yuvamız İstanbul kapsamındaki tüm hizmetler ile ilgili başvuru ve bilgilendirmeler için https://yuvamiz.ibb.istanbul/ adresinden erişim sağlanmaktadır.

YUVAMIZ İSTANBUL DERGİSİ

Ücretsiz olarak 3 ayda bir çıkarılan dergi; 3-6 yaş aralığındaki çocukların dönemsel gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan içeriği ile çocukların sosyal ve duygusal gelişimine, motor becerilerine, bilişsel gelişimlerine ve ebeveyn-çocuk iletişiminin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Yuvamız İstanbul Dergisi; Beyaz Masa Mobil iletişim noktaları, Taksim Atatürk Kitaplığı, Engelliler Müdürlüğüne bağlı merkezler ve Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ ne bağlı merkezlerden (İSADEM ile Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri) ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.

Ayrıca, https://www.ibb.istanbul/IbbPublications/Index/42 linki üzerinden derginin bu güne kadar yayınlanmış tüm sayılarına dijital olarak ulaşılabilmektedir.