Şehit Yakınları Ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü

Misyon Ve Vizyonumuz

İstanbul’da yaşayan tüm şehit yakınlarına ve gazilere; onların bağlı oldukları sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretler gerçekleştirerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile şehit yakınları ve gaziler arasında köklü ve kalıcı bir bağ kurmayı hedeflemektedir. İletişim kurduğu tüm ailelerin yaşamlarına yönelik ve psikososyal olarak fayda sağlayacak etkinlik ve faaliyetler düzenlemenin yanı sıra hayatlarını kolaylaştıracak, onların ihtiyaç ve gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikli çalışmalarda bulunarak ailelerimizin yaşamlarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

  • Şehit Yakınları ve Gaziler arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek,
  • Şehit Yakınları ve Gazilere yönelik ortak protokoller çerçevesinde şehit yakınları ile gazilerin taleplerine yönelik iş ve işlemleri koordine etmek,
  • Şehitlerimizin taziye evlerinde ihtiyaç duyulan lojistik ve psikososyal desteğin sağlanması Müdürlüğümüzün başlıca görevleri arasında yer almaktadır.

Birimlerimiz

Müdürlük bünyesinde toplamda 6 birim bulunmaktadır. Her bir birim, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik gerçekleştirilecek olan hizmetlerin bir arada, ulaşılabilir bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak için planlanmıştır.

Raporlama Birimi

Raporlama Birimi, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için gerçekleştirilecek olan tüm hizmetlerin verimliliğini artırmak amacıyla, ailelerimizle ilgili ayrıntılı veri tabanını oluşturmaktadır. Birimlerin gerçekleşen faaliyet ve çalışmalarını günlük olarak kayıt altına alarak; haftalık, aylık ve yıllık periyotta yönetime raporlar hazırlamaktadır.

İdari Ve Mali İşler Birimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetmelik ve kararları doğrultusunda kurum için ve kurum dışı yazışmaları yürütmektedir. Müdürlük bünyesinde görev alan tüm çalışanların özlük işleri başta olmak üzere tüm işlemlerin takip etmekte ve işleme almaktadır. Müdürlüğün arşiv ve doküman sisteminin kurulup korunması, müdürlük zimmetine kayıtlı araç-gereç ve diğer taşınır kontrol takibini yaparak, kayıt altına alınmasını sağlar. Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerinin mevzuata uygun bir biçimde gerçekleştirilmesini, ayniyat kayıtlarının tutulması ve güncelleştirilmesi işlemlerini de yapmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık Birimi

İhtiyaç olduğu tespit edilen şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik hizmet veren birimimiz 39 ilçede ikamet etmekte olan tüm ailelerimize bu hizmeti sunabilmektedir. Bu kapsamda ailelerimiz ile bireysel ön görüşmeler gerçekleştirilmekte ve ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiye yönelik seans planlamaları yapılmaktadır. Çocuk, ergen, yetişkin, çift ve aileler için danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca birimimiz müdürlük bünyesinde çalışanlara yönelik olarak personelin daha verimli ve kaliteli çalışılabilmesi adına hizmeti için eğitimler düzenlemekte ve onların psiko-sosyal durumlarına katkı sağlamaktadır.

İstihdam Ve Sosyal Haklar Birimi

Birimimiz, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına, sahip oldukları hak ve yükümlülükler konusunda bilgi vermek ve bilinçlenmelerine katkı sağlamaktadır. Ailelerimizin iş arayışları noktasında gelen başvurularını, ilgili müdürlüklere iletmek ve başvuru süreçlerini takip ederek bilgi akışı sağlamaktadır.

Kurumsal İletişim Ve Saha Hizmetleri Yönetimi Birimi

İstanbul’un üç bölgesinde faaliyet göstermekte olan birimimiz, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına, onlarla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarına düzenli olarak ziyaretler planlayarak, ailelerimiz ve kurumumuz arasındaki bağı güçlendirmektedir. Ziyaretlerimizde ailelerimizin talep ve önerilerini kayıt altına alıp, ilgili müdürlüklere ileterek çözüm süreci takip edilmekte ve ailelerimize bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Etkinlik Ve Organizasyon BirimiRaporlama Birimi

Etkinlik ve Organizasyon Birimi, şehit yakınları ve gazilerin sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak için sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler planlayıp yürütmekle görevlidir. Şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimiz için taziye ve mevlit programları süreçlerinin koordine edilmesi birimimizin sorumluluğundadır.