Kadın Dayanışma Evi

Sığınma evi sürecini tamamlamış, çalışan ya da çalışabilecek durumda olan kadınlara, kendi evlerinde yeni bir hayat kurmadan önce sosyoekonomik ve psikososyal bağlamda güçlenmelerini sağlayacak geçici süreli barınma hizmeti verilmektedir.

Güncel bir şiddet öyküsü ile birime başvuran ve Kadın Sığınma Evi'nde kalmaya yönelik talepleri olan kadınların Kadın Dayanışma Evi'ne yerleşmesi sağlanmakta, gerekli durumlarda ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) ile işbirliği yapılmaktadır.

Hizmetler;

  • Meslek Edindirmeye Yönelik Hizmetler
  • Güçlendirme Odaklı Grup Çalışmaları
  • Psikososyal Danışmanlık
  • Hukuki Danışmanlık ve Yönlendirme
  • Çocuklara Yönelik Psikososyal ve Eğitsel Çalışmalar
  • Sağlık Danışmanlığı
  • İstihdama Yönelik Çalışmalar
  • Kamu Kurumları ile İşbirliği içerisinde Sosyal Haklara Erişim Sağlanması