Cinsel Şiddetle Mücadele Merkezi

Cinsel Şiddetle Mücadele Merkezi; toplumsal cinsiyet eşitliğine ve her türlü cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine dair farkındalık yaratılması, cinsel taciz veya saldırı şikâyetleri için etkili bir başvuru mekanizmasının kurulması ve önlemeye yönelik faaliyetler geliştirilmesi, söz konusu şikayet durumlarında başvurucuya destek verilmesi, başvurucunun ihtiyacı doğrultusunda psikolojik, sosyal ve hukuksal danışmanlık alabileceği destek sistemlerine yönlendirme yapılması, istenmeyen cinsel davranışları durdurmak yönünde cesaretlendirilmesine katkı sağlanması amacıyla kurulmuştur.

  • Cinsel şiddete maruz bırakılan kişilerin, şiddet yaşantısı sonrasında kendisini ifade etmekte zorlanabileceği düşünülen müracaatçılara, uzman meslek elemanı tarafından psikososyal destek sağlanması, uygun hizmet modelinden faydalanabilmesi ve özelleştirilmiş bir hizmet sunulması amaçlanmıştır.
  • Hizmete erişiminin kolay olması, gerekli bilgi ve yönlendirmelere daha kolay ulaşabilmesi amaçlanmıştır.
CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE HATTI HİZMETİ

Cinsel şiddete maruz bırakılan ve / veya cinsel şiddete uğrama tehdidi altında olan  kadınlara yönelik, yedi gün yirmi dört saat hizmet esasına dayalı, çok dilli (Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce) psikososyal ve hukuksal danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

Hizmet Kadın Destek Hattı / 2 üzerinden gelen çağrılar aracılığıyla ve Kadın Danışma Birimi’ne yapılan doğrudan başvurularla sağlanır. Kadın Destek Hattı bünyesinde hizmet sunan meslek elemanları, kompleks bir sorun olan cinsel şiddet başvurularında sunulan hizmetin niteliğinin artırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından sunulan Cinsel Şiddet Danışmanlık Hizmeti eğitici eğitimini almışlardır.  Kadın Destek Hattı üzerinden hâlihazırda cinsel şiddet başvuruları alınmakla birlikte, alınan eğitimle personelin bu alanda uzmanlaşması sonucunda cinsel şiddete maruz bırakılan müracaatçılara yönelik olarak hat üzerinden özelleştirilmiş bir hizmet sunulmaktadır.