II. Mor Zirve Düzenleniyor

II. Mor Zirve Düzenleniyor

Yayın Tarihi: 09 Haziran 2022

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan ve ilki “İstanbul Sözleşmesi”ni temel alan ‘Mor Zirve’nin ikincisi düzenleniyor. İstanbul’da “Toplumsal cinsiyet eşitliği” odaklı çalışan kurum/kuruluş, sivil inisiyatif, aktivist ve uzmanlarla yerel yöneticileri bir araya getiren zirve bu yıl ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı merkeze alıyor.

İstanbul Kongre Merkezi’nde 10 Haziran Cuma günü düzenlenecek Mor Zirve, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı (YEEP) izlenmesini ve değerlendirilmesini merkeze koyarak “Birlikte Çok, Eşit ve Tok” mottosu ile katılımcıları karşılayacak. Zirvede eşitlikçi politika, ortak tutum ve söylemlerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler sunumlar, sempozyumlar ve daha nice etkinlikler olacak.

ÇOK SAYIDA SİVİL TOPLUM KURULUŞU YER ALACAK

Zirve günü gerçekleştirecek etkinliklerde, sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve bireysel katılımcılarla birlikte YEEP’in günlük hayata yansımalarını içeren paylaşımların yapıldığı bir programlar sunulacak. Mor Zirve’ye, Bağ Etkileşimli Öğrenme Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, İlk Adım Kadın Kooperatifi gibi sivil toplum örgütlerinin yanı sıra, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İKK İstanbul Kadın Komisyonu, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) da zirveye katılacak.

İLKELER NELER?

Katılımcılık: Hazırlık sürecinde ve organizasyonda her bir aktörün kendi adına katılımı ve katkı koyması sağlanacak.

Eşit ilişki kurmak: Katılımcılar arasında hiyerarşik bir ilişki kurulmaması, eğitici/öğretici olmaktansa birbirini dinleyen ve öğrenen bir yaklaşım benimsenecek.

Tabana yayılmak: Kurumsal kadın örgütleri yanında kesişen alanlarda var olan iklim, yoksulluk, erişim, şeffaflık, katılım vb. alanlarda çalışan sivil oluşumlar ile İstanbul’un farklı çeperlerinden mahalle ve informal örgütlenmelerin zirvede yer alması bekleniyor.

Edilgen formatlardan çıkmak: Katılımcıların sadece dinleyici olduğu panel/konferans gibi formatların dışına çıkılarak, ilişki kurmayı sağlayacak formatlar tasarlandı.

Etkileşimi sağlamak: Katılımcıların birbirini tanıyabileceği, çalışmalarından haberdar olabileceği ve birlikte çalışma olanaklarını tartışabilecekleri alanları yaratılacak.

Eşitlikçi dil ve simgeler: Organizasyon kararları, mekân giydirmesi ve kullanılan iletişim materyallerinde eşitlikçi bir söylem ve görseller kullanılacak.

Çeşitliliği gözetmek: Farklı dillerde mesajların verilmesi, işaret dili kullanılması erişimin gerekli olanaklar yaratılarak sağlanacak.

Sürdürülebilirlik: Kullanılan malzemelerin tekrar kullanıma izin vermesi, doğaya duyarlı olması farkındalığı da zirvede kazanılacak.

PROGRAM AKIŞI

10.00 - 11.00: ­AÇILIŞ KONUŞMALARI

Eşitlikçi Belediye Anlayışımızda Yerel Eşitlik Eylem Planının Rolü

İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şenay Gül

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

11.30 - 12.30:

 Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) Değerlendirmesi

YEEP’in İzleme ve Değerlendirilmesine Yönelik İç ve Dış Paydaşlarla Yapılan Mor Atölyelerin Sunumları

Moderatör: İlknur Üstün

Katılım ve İletişim: Özlem Gonca Yalçınkaya Akdağ / Kent Konseyi Sosyal Politikalar Koordinatörü

Kamusal Hizmetlere / Mekânlara Erişim ve Kullanım: Ece Öztan / Bağ Etkileşimli Öğrenme Derneği

Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Ayrımcılığını Önlemek: Açelya Uçan / Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Ekonomik Güçlenme ve İstihdam: Perihan Uluğ Dalğa / Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Yoksullukla Mücadele: Özgün Akduran / YEEP Danışmanı

Kriz ve Afet Yönetimlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Aysel Durgun / Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul Kadın Komisyonu

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini ve Çeşitliliği Gözeten Sağlık Hizmetleri: Gökhan Yıldırımkaya / Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

12.30 - 13.30 Yemek Arası / YEEP Sergi Alanı Ziyaretleri

13.30 - 15.00

Kadınların İstanbul Hikâyeleri

Editör: Neslihan Cangöz

Yazarlar: Birgül Özcan, Figen Şakacı, Hande Ortaç, Pınar İlkiz, Pınar Öğünç, Sibel Öz, Zehra Çelenk

Performanslar: Akasya Asıltürkmen, Sevinç Erbulak, Parla Şenol, Elif Verit, Başak Meşe, Merve Engin, Aslı Menaz

15.00 - 15.30 Ara / YEEP Sergi Alanı Ziyaretleri

Mor Sohbetler - Moderatör: Ezgi Gözeger

15.30 - 17.00 1. Oturum

Gökhan Günaydın – CHP Parti Meclisi Üyesi

Hikmet Durukanoğlu – Validebağ Direnişi

Aydoğan Dülger - Tüketiciyi Koruma Derneği İstanbul Şube Başkanı

Pelin Pınar Giritlioğlu – TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı

17.00 - 17.30 Ara / YEEP Sergi Alanı Ziyaretleri

17.30 - 19.00 2. Oturum

Gültan Bingöl - İlk Adım Kadın Kooperatifi

Özgün Akduran - Dr. Öğretim Üyesi

Nazife Figen Karahan -İBB Meclis Üyesi / Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu

Ayşen Şahin – İletişimci / Yazar

20.00 Konser / Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, Fuat Saka, Göç Senfonisi