İSADEM (İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi)

İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri; bulunduğu ilçe sınırlarında ikamet eden her yaş grubuna (çocuk, genç, yetişkin) ruh ve beden sağlıklarını koruma ve yaşam koşullarını geliştirme konularında grup eğitimi, bireysel danışmanlık, tarama ve etkinlik hizmetleri veren merkezlerdir.

Amaçları;

 • Bireyleri, sağlıklı ve doyumlu bir yaşam sürmeleri için desteklemek,
 • Aile bireylerinin işlevselliğinin güçlendirilerek yaşam kalitelerini arttırmalarına katkı sunmak,
 • Çocuk ve gençler için keyifli, güvenli, gelişimlerini destekleyen bir ortam sunmak
 • Bireyleri haklarının farkında, özgüvenli, kendilerine ve çevrelerine karşı sorumlu, eleştirel düşünen bireyler olma yolunda  desteklemek,
 • Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların ve çocukların güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştirmektir.

 

Bireylerin kişisel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik uygulanan ölçekler:
Kişisel ihtiyaçların ve uygun eğitim desteğinin belirlenmesi (bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, eğitimler veya etkinlikler) amacıyla ölçekler uygulanmaktadır.

Çocukların gelişimlerinin desteklenmesine yönelik tarama hizmetleri:
0-6 yaş Grubuna Uygulanan Tarama Hizmeti; çocukların kişisel-sosyal, dil, ince motor ve kaba motor becerilerinin değerlendirilmesi ve ruhsal-davranışsal sorunlarının belirlenmesi amacıyla aşağıdaki çocuk gelişim testleri yapılmaktadır:

  • Denver II Gelişim Testi (0-6 yaş),
  • Ruhsal Uyum Ölçeği  (3-6 yaş),
  • Çocuk Yetiştirme Anketi (0-6 yaş çocukların ebeveynlerine / bakım verenlere)
  • M-CHAT (Otizm) Tarama Ölçeği (16-30 ay)

Test sonuçları ve meslek elemanının gözlemleri doğrultusunda çocuğun psikososyal gelişimini destekleyici çalışmalar yürütülmektedir.  Bu çalışmalar çocuk, ebeveyn ve meslek personeli işbirliğinde yapılmaktadır.


18 yaş ve üzeri bireylere yönelik tarama hizmetleri:
18 Yaş ve Üstüne Uygulanan Tarama Hizmeti; Yetişkin bireylerin beden ve ruh sağlığı konusundaki risk faktörlerini belirlemek amacıyla aşağıdaki tarama testleri yapılmaktadır. Tarama sonuçlarına göre meslek elemanı ve danışanın işbirliği ile sağlık bütünlüğünü oluşturmak ve korumaya yönelik mesleki çalışma yürütülmektedir:

  • Obezite Risk Taraması (18 yaş ve üzeri),
  • Diyabet Risk Taraması (18 yaş ve üzeri),
  • Anksiyete ve Depresyon Risk Taraması (18 yaş ve üzeri)

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri:

 • Grup Eğitimleri ve Atölye Çalışmaları,
 • Saha Eğitimleri,
 • Bireysel Danışmanlık,
 • Seminerler,
 • Evde Psikososyal Danışmanlık
 • Dış Mekan Etkinlikleri

İSADEM Merkezleri

 • - Avcılar
 • - Bağcılar
 • - Bahçelievler
 • - Bakırköy
 • - Bayrampaşa
 • - Başakşehir
 • - Esenler
 • - Eyüpsultan
 • - Fatih
 • - Gaziosmanpaşa
 • - Güngören
 • - Kartal
 • - Küçükçekmece
 • - Pendik
 • - Sancaktepe
 • - Sultanbeyli
 • - Sultangazi
 • - Ümraniye
 • - Zeytinburnu
İstanbul 95

Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği programı, 2017-2020 yılları arasında Bernard van Leer Vakfı’nın Türkiye’de desteklediği İstanbul 95 programı çerçevesinde geliştirilmiş ev ziyareti-temelli bir programdır. 

İSADEM bünyesinde gerçekleştirilen bu programın amacı, doğum öncesinden (hamileliğin 7. ayından) başlayarak bebeğin ilk 3 yılı boyunca yapılan düzenli ev ziyaretleri kapsamında çocuk gelişimini ve ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirmektir. Programın hedef kitlesi 0-3 yaş arası çocuğu olan düşük eğitim ve gelir düzeyine sahip ailelerdir.

Çocuğun sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla doğum öncesi ve sonrası annenin fiziksel ve ruhsal sağlığı; çocuğun bilişsel, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimi; beslenme ve ebeveynlik konularında aileye rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilir.

İlk ziyaret tanışma ve onam alma ziyaretidir. Takip eden ziyaretler, doğuma kadar ayda bir, doğum sonrası ayda iki kez olmak üzere periyodik olarak gerçekleştirilir.

Kadın Dayanışma Evi

Sığınma evi sürecini tamamlamış, çalışan ya da çalışabilecek durumda olan kadınlara, kendi evlerinde yeni bir hayat kurmadan önce, sosyoekonomik ve psikososyal bağlamda güçlenmelerini sağlayacak geçici süreli barınma hizmeti verilmektedir.

Kadın Danışma Birimi

Şiddete maruz kalan ya da kalma riski altında olan kadınların yüz yüze veya 0212 449 93 24 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabilecekleri birimde; psikososyal ve hukuksal danışmanlık desteği verilmektedir. Buna ek olarak sığınma evi talebi olan kadınların bu taleplerinin değerlendirilmesi ve ihtiyaçlarına göre İBB’ nin Kadın Dayanışma Evi veya diğer kurumların ilgili birimlerine yönlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Kadın Destek Hattı 444 80 86

Şiddete maruz kalan ya da kalma ihtimali olan kadınlar ile sosyal, hukuksal ve psikolojik anlamda rehberliğe ihtiyaç duyan kadınların 7 gün 24 saat süre ile ve çok dilli destek alabilmelerine yönelik hizmet vermektedir. Gerekli durumlarda Kolluk Kuvvetleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile iletişime geçilerek, başvuru yapan kadının acil koruma altına alınmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi

Çocuklara yönelik öncelikli olarak ihmal ve istismar konularında koruyucu ve önleyici mesleki çalışmalar yürütülmektedir. Çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek her türlü riski önlemek amacıyla; ruh, beden, sosyal ve çevre sağlığı alanlarında araştırma, inceleme, değerlendirme, tarama,  eğitim, etkinlik ve bireysel danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek her türlü riski önlemek amacıyla;

 • Yerinde Sosyal İnceleme,
 • Takip ve Müdahale,
 • İzleme ve Değerlendirme,
 • Psikososyal Destek,
 • Oyun Terapisi,
 • Çocuk ve Ergen Psikoterapisi,
 • Yetişkin Psikoterapisi,
 • Psikolojik Danışmanlık,
 • Sosyal Danışmanlık,
 • Hukuksal Danışmanlık
hizmetleri verilmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimine 0212 449 9306 ve 0212 449 9334 numaralı telefondan ulaşabilmektedir.

Yuvamız İstanbul Online Oyun Grubu

Yuvamız İstanbul Online Oyun Grubu ile Covid 19 küresel salgın sürecinde evlerinden çıkamayan çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik, Microsoft Teams Meeting programı üzerinden, dönemsel olarak, online olarak eğitim programı gerçekleştirilmektedir.

İsa ve Nisa Yuvamız İstanbul’da Dergisi

Ücretsiz olarak 3 ayda bir çıkarılan dergi; 3-6 yaş aralığındaki çocukların dönemsel gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan içeriği ile çocukların sosyal ve duygusal gelişimine, motor becerilerine, bilişsel gelişimlerine ve ebeveyn-çocuk iletişiminin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. İsa Ve Nisa Yuvamız İstanbul’da Dergisi Beyaz Masa Mobil iletişim noktaları, Taksim Atatürk Kitaplığı, Engelliler Müdürlüğüne bağlı merkezler ve İSADEM merkezlerinden ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.

Bu linke tıklayarak İsa Ve Nisa Yuvamız İstanbul’da Dergisi'ne ulaşabilirsiniz.

Mahalle Evleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mahalle ölçeğinde oluşturduğu Mahalle Evleri’yle kadın, çocuk, yaşlı ve gençlerin sosyal ve kültürel hayata katılımının arttırılması, eğitim destek faaliyetleri yürütülmesi ve mahalle kültürü geliştirilmesi hedeflenmektedir. Mahalle halkının ihtiyaçlarına bağlı olarak sunulacak etkinliklerde; mahallelinin sanat, edebiyat, kültürel faaliyetlerle iç içe yaşaması, yeteneklerini geliştirebilmesi, yaşam becerilerini güçlendirmesi, üretime katılabilmesi için; bilgi edinme, bilinçlenme ve beceri kazandırma amaçlanmaktadır.

Faaliyet Gösteren Mahalle Evleri:

 • - Örnektepe Mahalle Evi (Örnektepe Mahallesi Papatya Sokak No:1 Beyoğlu)
 • - Sulukule Mahalle Evi (Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak No: 24 Sulukule Fatih)