KKM ve İTO Ortaklığında TOBB ve UNDP Ortak Eğitim Çalışması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ve İstanbul Ticaret Odası ortaklığında geliştirilen proje ile, 2009 Ocak ayında Binyıl Kalkınma Hedefleri TOBB-UNDP ile ortak eğitim çalışması gerçekleştirildi.
Proje kapsamında “Kasnakta Tığla Boncuk İşleme Kursu İleri Düzey Eğitimi” gerçekleştirdi. Eğitim kapsamında kursiyerlerimize, Roma’da bulunan Koefeia Uluslararası Hot Kutur ve Kostüm Sanatı Akademisi’nde eğitmen olarak görev yapan Eğitmen Sergio Millioni tarafından eğitim verildi.
Projenin son ayağı olarak 3–6 Ekim 2009 tarihinde Katar’da gerçekleştirilen 1. Türk Ürünleri Sergisi’nde kursiyerlerin proje dâhilinde ürettikleri ürünler sergilendi.

Abiye ve Gelinlik Dikimi & Nakış Atölyesi
İstanbul Gelinlik Sanayicileri ve İhracatcıları Derneği ve çeşitli büyük gelinlik firmalarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, abiye ve gelinlik dikimi yapan birçok firmada yeterli düzeyde kalifiye elemanın olmadığı ve buna bağlı olarak da firmaların yurtdışından gelen ihracat taleplerine karşılık veremedikleri görülmüş ve bu nedenle sektörde var olan boşluğu doldurmak ve yeterli bilgiye sahip elemanları firmaların ihtiyaç duydukları alanlarda eğitmek amacıyla “Abiye ve Gelinlik Dikimi & Nakış Atölyesi” eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Nikâh Şekeri Yapımı
Organizasyon firmalarının çoğalması ile öne çıkan ve büyüyen sektör çok sayıda kadına iş imkânı sağlamaktadır. Merkez belirli el becerisine sahip kadınları, nikâh şekeri yapımı konusunda sektörde faaliyet gösteren firmalar ile buluşturmaktadır.

Ev Hizmetleri Eğitim Programı (EHEP)
Çalışan kadınların her geçen gün artması, ev hizmetlerinde kaliteli yardımcı kadın eleman ihtiyacını doğurmuştur. “Ev Hizmetleri Eğitim Programı’yla, alanda oluşan boşluğun doldurulması, kaliteli, güvenli hizmet sağlanması, belirli bir uzmanlık alanı olmayan, eğitilmiş kadınların ev hizmetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmelerinin sağlanması ve böylece dezavantajlı kadınları avantajlı duruma getirilmesi amaçlanmıştır.

Girişimcilik ve Yöneticilik, Satış - Pazarlama ve Finans Eğitimleri
Kurum meslek edindirme eğitimleri dışında kişisel gelişim eğitimleri de düzenlemektedir. Potansiyelleri, eğitimleri, yetenekleri ve istekleri doğrultusunda iş kurmak ya da destek almak isteyen kadınlarımıza verilen eğitimlerle kadınların, gelir elde etmelerine ve dolayısıyla istihdama destek olunmaktadır.

Girişimcilik Eğitimi
Mevcut iş potansiyellerini çeşitli sebeplerden dolayı kullanamayan, yetenekleri ve istekleri doğrultusunda iş kurmak ya da destek almak isteyen kadınlarımıza, “Girişimcilik Eğitimi” verildi.

Geri Dönüşüm Atölyesi
Günlük hayatta kullanım ömürlerini bitirmiş ev eşyalarının çeşitli yöntemlerle yeni ve farklı bir forma kavuşturularak yeniden kullanılabilir hale getirilmesine dayanan “Geri Dönüşüm Atölyesi” ile çöpler kullanılabilir durumda el emeği ürünlere dönüştürülmektedir.

Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne Geri Dönüşüm Eğitimi
Geri Dönüşüm Atölyesi tarafından, Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde “Geri Dönüşüm” eğitimi verildi.
Türkiye’nin koordinatörlüğünde Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Romanya’nın ortaklığıyla 2008 Eylül ayından itibaren devam eden “Doğa Bizi Uyarıyor!” (The Nature Is Warning Us!) adlı proje kapsamında verilen eğitim döneminin ardından, 11-19 Nisan 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen sergide kursiyerlerin yaptıkları ürünler sergilendi.